this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page

"Shun Hang"

Shun Hang

"Shun Hang" @ Singapore.

Date: 10-11-2023

Ex names: "Wan Shun" (2022), "Shotoku Maru" (2020), "Houn Maru" (2015)
Loa/Bm/Dft: 69.92 x 11.00 x -
Builder:

K. K. Yoshida Zosen Kogyo, Arida

Yard number:

513

Year: 1998
GT: 1188
NT: 382
DWT: 1100
Eng make: Matsui
Engine model: ML627GSC
Power: 736 kW
Speed: 10.5

this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page