this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page

"Shun Ze 1"

Shun Ze 1

Shun Ze 1

"Shun Ze 1" @ Singapore.

Date: 10-11-2023

 
Ex names: "Tian Yue 2" (2023)
Loa/Bm/Dft: 59.62 x 9.80 x -
Builder: Ningbo Dajiang Shipbuilding Co Ltd, Xiangshan County
Yard number: -
Year: 2012
GT: 955
NT: 284
DWT: -
Eng make: Chinese Std. Type
Engine model: 6300ZC
Power: 441 kW

this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page