this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page

"PAC Banda"

PAC Banda

"PAC Banda" @ Singapore.

Date: 25-04-2015

Loa/Bm/Dft: 90.50 x 20.60 x 4.32
Builder: Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co Ltd, Jiangyin JS
Yard number: YZJ99HL008
Year: 1999
GT: 3085
NT: 925
DWT: 4535
Eng make: Yanmar
Engine model: M220-EN
Power: 2 x 883 kW
Speed: 10.0
TEU: 314

this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page